Pytlakowski Piotr

Piotr Pytlakowski

PLAYBOY nr 1, 2005 rok TEKST: Arkadiusz Bartosiak, Łukasz Klinke fot. Tomek Bergmann — Co pana łączy z Aleksandrem Kwaśniewskim? (Śmiech) Ponoć pan też nie ma magisterium. A, to o to chodzi. Rzeczywiście mam dyplom ukończenia wyższej uczelni, ale nie mam magisterium. To wymagałoby dodatkowej fatygi, a nie bardzo mi się chciało. Jestem politologiem. Skończyłem […]