Press enter to see results or esc to cancel.

Zasady korzystania

Zasady korzystania ze strony wywiadowcy.pl

Materiały publikowane na tej stronie podlegają ochronie przewidzianej przez przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. nr 47 poz. 211 ze zmianami).

Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie w całości lub w części materiałów (utworów) publikowanych na tej stronie, poza dozwolonym użytkiem zgodnym z art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (prawo cytatu), jest zabronione, chyba że po uzyskaniu stosownej zgody podmiotu, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe oraz zawarciu umowy licencyjnej i zapłacie wynagrodzenia.

W celu uzyskania zgody, należy pisać na adres: wywiadowcy.pl(małpa)gmail.com