#77 Radosław Pyffel – „W co grają Chiny?”

Radosław Pyffel, socjolog, znawca Chin opowiada o licznych przewagach strategicznych Państwa Środka nad kolektywnym Zachodem, ale także o znaczących strukturalnych słabościach Pekinu. Nasz gość zauważa, że napięcie w stosunkach Chin i USA ma wyraźną tendencję eskalacyjną, a ewentualny chiński atak na Tajwan może być wypadkową wewnętrznych problemów Pekinu. Pytanie kto wyjdzie zwycięsko ze stale zaostrzającej się rywalizacji Chin i USA, wciąż pozostaje otwarte.

Continue reading