Majewski Lech

Lech Majewski

PLAYBOY nr 02, 2016 rok TEKST: Arkadiusz Bartosiak i Łukasz Klinke fot. Marek Bielecki — Pamięta pan swój rekord w rzucie oszczepem? 78,48. Trzeba jednak dodać, że chodzi o ważący 600 gramów oszczep kobiecy, bo tylko takim rzucali wtedy juniorzy. Niemniej jednak to był bardzo dobry wynik. Ale chyba nie aż tak dobry jak pobicie rekordu świata […]