Grylls Bear

Bear Grylls

PLAYBOY nr 11, 2013 rok TEKST: Arkadiusz Bartosiak — Czy jest ktoś, kto nie mówi do ciebie Bear, tylko używa prawdziwego imienia? Tylko jedna osoba na świecie. Stryjeczna babcia. Szczególnie kiedy wyraża swoje rozczarowanie moją postawą. A to akurat bardzo częste w jej przypadku. Ogląda mój program w telewizji, kiwa głową i mówi z dezapropatą: […]