Depko Andrzej

Andrzej Depko

PLAYBOY nr 1, 2006 rok TEKST: Magdalena Łobodzińska, Marcin Klimkowski fot. Tomek Bergmann — Czy dobrym kochankiem trzeba się urodzić, czy można się tego nauczyć? Wychowujemy się w określonym kręgu kulturowym, przyswajamy sobie określone normy, kształtujemy podejście do określonych wzorów zachowania seksualnego. Nawet jeśli mielibyśmy gen dobrego kochanka (nauka go nie odkryła), to na skutek […]